Selecteer een pagina

Hoe ziet RKSV Meterik er over pakweg 5 tot 10 jaar uit?

Dit is iets waar wij als bestuur ons de laatste tijd mee bezig houden.  Zeker nu de gemeente heeft aangegeven dat zij het aantal sportparken in de gemeente drastisch wil terugdringen en er sterk op aandringt op samenwerking tussen de verenigingen. Om te voorkomen dat ons straks een oplossing door de gemeente wordt opgedrongen, zijn wij ons verder gaan oriënteren. Voorop in onze visie staat dat wij al onze leden nu en in de toekomst met plezier en op ieders niveau willen laten voetballen. Dit heeft vorig jaar al geleid tot een samenwerking met AVV AMerica. Onze jongste jeugd (E en F) voetbalt inmiddels al samen en dit wordt komend seizoen uitgebreid met de D.

Maar met alleen samen voetballen komen we er niet. Wij hebben dan ook met de besturen van AVV America en RKSV Meterik bij elkaar gezeten om te kijken voor een structurele oplossing. Zij zitten namelijk in een vergelijkbare situatie: sterk verouderde accommodatie en een teruglopend ledenaantal door de huidige vergrijzing. Dit gesprek was dusdanig positief dat beide verenigingen willen kijken of een nieuw sportpark ergens halverwege America en Meterik mogelijk is. Het doel is dan om als één voetbalvereniging verder te gaan, natuurlijk als de leden hiermee instemmen.

Zover zijn we echter nog niet. Momenteel zijn wij nog druk bezig om te kijken of er meer partners in het plan mee willen. Hoe meer diversiteit er op het nieuwe sportpark geboden kan worden, des te sterker wij staan richting de gemeente. Want de gemeente moet natuurlijk ook hun goedkeuring en medewerking bieden.

Vooralsnog zijn wij dus nog druk bezig om deze plannen zo concreet mogelijk te maken. Jullie hulp  en steun kunnen wij daar uiteraard goed bij gebruiken. Heb je nog goede ideeën of suggesties, neem dan contact op met het bestuur (secretaris@rksvmeterik.nl) of spreek een van de bestuursleden rechtstreeks aan.

We houden jullie op de hoogte!