Selecteer een pagina

Zoals bekend zijn de voetbalclubs van America en Meterik al langere tijd een samenwerking aangegaan. Kijkend naar de toekomst, is ook de wens om tot een gezamenlijke, centraal gelegen nieuwe accommodatie te komen. Dit in combinatie met een fusie.
Een werkgroep is sinds begin van dit jaar aan de slag gegaan om dit voor te bereiden. Vorige week is aan de besturen van beide clubs de stand van zaken gepresenteerd. Een eerste overzicht van mogelijke locaties, wensen van de clubs, eisen van de KNVB, ontwikkeling van inwoneraantallen etc.
En ook heel belangrijk: de huidige financiële situatie van de clubs, de wensen voor de nieuwe accommodatie, en wat dat allemaal gaat kosten. Kortom, er is veel informatie verzameld.

De beide besturen hebben nu de “huiswerkopdracht” om op basis van alle beschikbare informatie keuzes te gaan maken. Daar gaan ze nu mee aan de slag. Met de uitkomsten gaat de werkgroep dan weer verder om op basis van deze keuzes  de vervolgstappen uit te zetten.

Behalve een accommodatie voor de beide voetbalclubs, wordt ook gekeken naar alle mogelijke vormen van samenwerking met andere verenigingen en accommodaties. In America, Meterik, en ook Hegelsom. Vanaf het begin heeft tennisvereniging America aangegeven ook belangstelling te hebben om samen met de voetbalclubs naar een  nieuwe locatie te verhuizen. Hiervoor zijn we dan ook met hen in gesprek, zodat ook zij een keuze kunnen maken wel of niet aansluiten. Daarnaast zijn er ook nog andere verenigingen die aan zouden kunnen sluiten. Te denken valt b.v. aan de volleybalclubs die ook nauw samenwerken, en nadenken over de toekomst van de clubs en de (centrale) accommodatie.
We blijven in alle keuzes die we maken rekening houden met de mogelijkheid dat verenigingen of initiatieven ten alle tijde aan kunnen sluiten. Buitensport, binnensport, maar ook activiteiten die op welke manier mede gebruik zouden kunnen maken van een centrale accommodatie.
Omdat nu ook de inventarisatie loopt in het kader van accommodatiebeleid van de gemeente, is het nu de uitgelezen mogelijkheid om zaken samen te voegen en te combineren waar mogelijk. Want hoe meer gebruikers, hoe beter de bezettingsgraad van een accommodatie, hoe groter de kans van slagen.

Alle mogelijkheden zullen worden onderzocht. Waarbij er verschil kan zitten in het tempo en het realiseren van plannen en ideeën. Wat gezamenlijk kan zullen we zeker gezamenlijk doen. Maar daar waar zaken al concreet opgepakt kunnen worden, zullen we ook voortvarend te werk gaan.

Heb je ideeën of suggesties, of zie je mogelijkheden om aan te sluiten / samen te werken met dit initiatief? Neem contact op met het bestuur van een van de voetbalclubs, en bespreek je plannen en ideeën. En in de werkgroep kunnen we deze ideeën en initiatieven dan meenemen!

Iedereen een hele fijne zomervakantie.
Werkgroep SAAM.
JULI 2016