Selecteer een pagina

In september heeft de commissie SAAM onze plannen met betrekking tot een nieuwe accommodatie aan de leden van beide verenigingen gepresenteerd. De leden zijn akkoord gegaan met onze plannen en het vervolgtraject is in gang gezet.
Begin november heeft SAAM het plan aan het college van Burgemeester en Wethouders gepresenteerd.

Het college had natuurlijk diverse  vragen over ons plan, welke wij zoveel mogelijk beantwoordt hebben. Het college heeft daarop besloten ons een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen om genoemde ambities en plannen verder uit te werken en te realiseren.

 De beide voetbalclubs zullen nu beginnen met het inrichten en bemensen van de werkgroep Ontwerp  en PR . Heb jij interesse om hieraan mee te werken dan kun je altijd de voorzitter hiervoor benaderen.

Specifiek zijn wij op zoek naar enkele personen die zich bezig willen gaan houden met de PR en communicatie. Ook het inrichten van een website zal hier bij horen.