Selecteer een pagina

Volgende stap samenwerking AVV America/RKSV Meterik

Na een succesvolle samenwerking tussen de jeugdelftallen van AVV America en RKSV Meterik is het tijd voor de volgende stap: een gezamenlijk tenue. Een speciaal opgestarte commissie is in samenspraak met de beide hoofdbesturen tot een tweetal tenues gekomen, waar de leden van beide verenigingen aankomend weekeinde over mogen stemmen.

Op zaterdag 29 april en zondag 30 april zal er een stemronde plaats vinden in de kantines van America en Meterik. Enkele dagen voor de stemming zullen op social-media en de clubwebsites foto’s geplaatst worden van de potentiële tenue’s. In het weekend zijn ze ook visueel aanwezig op de verenigingen.

De ‘Tenue Commissie’ is tot het tweetal tenues gekomen door onder meer een enquête te houden onder de leden van beide clubs. In de enquête is de leden gevraagd hoe zij graag de nieuwe teamkleding zouden zien.

Het nieuw gekozen tenue zal eerst door de jeugdelftallen gedragen worden, en in de toekomst ook door de seniorenteams.

 

 

 

Nog hoelang?

Dag(en)

:

Uur(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Locatie keuze

Locatie- en scenariokeuze, haalbaarheidsonderzoek gezamenlijk Sportpark AVV America, RKSV Meterik en TC America en besluitvorming Gemeente Horst aan de Maas. Enkele maanden geleden heeft de gemeente akkoord gegeven voor het verrichten van een haalbaarheidsonderzoek...

Nieuwsbrief nr. 1

In september heeft de commissie SAAM onze plannen met betrekking tot een nieuwe accommodatie aan de leden van beide verenigingen gepresenteerd. De leden zijn akkoord gegaan met onze plannen en het vervolgtraject is in gang gezet. Begin november heeft SAAM het plan aan...

Waarom?

Hoe ziet RKSV Meterik er over pakweg 5 tot 10 jaar uit? Dit is iets waar wij als bestuur ons de laatste tijd mee bezig houden.  Zeker nu de gemeente heeft aangegeven dat zij het aantal sportparken in de gemeente drastisch wil terugdringen en er sterk op aandringt op...

S.A.A.M., de voortgang

Op 14 maart j.l. is door bureau Kragten een presentatie en “puzzelsessie” gehouden met de werkgroep SAAM en de betrokken verenigingen. Bureau Kragten is het bureau dat door de gemeente in de arm is genomen om een gedegen haalbaarheidsonderzoek te doen naar de opties...

Samenwerking Accomodatie America Meterik

Zoals bekend zijn de voetbalclubs van America en Meterik al langere tijd een samenwerking aangegaan. Kijkend naar de toekomst, is ook de wens om tot een gezamenlijke, centraal gelegen nieuwe accommodatie te komen. Dit in combinatie met een fusie. Een werkgroep is...

Nieuwsbrief nr. 1

In september heeft de commissie SAAM onze plannen met betrekking tot een nieuwe accommodatie aan de leden van beide verenigingen gepresenteerd. De leden zijn akkoord gegaan met onze plannen en het vervolgtraject is in gang gezet.
Begin november heeft SAAM het plan aan het college van Burgemeester en Wethouders gepresenteerd.

Het college had natuurlijk diverse  vragen over ons plan, welke wij zoveel mogelijk beantwoordt hebben. Het college heeft daarop besloten ons een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen om genoemde ambities en plannen verder uit te werken en te realiseren.

 De beide voetbalclubs zullen nu beginnen met het inrichten en bemensen van de werkgroep Ontwerp  en PR . Heb jij interesse om hieraan mee te werken dan kun je altijd de voorzitter hiervoor benaderen.

Specifiek zijn wij op zoek naar enkele personen die zich bezig willen gaan houden met de PR en communicatie. Ook het inrichten van een website zal hier bij horen.